ÁLLÁSHIRDETÉS INSTRUMENTAL ARTIST

AD AUDITION

 

A Nagyváradi Állami Filharmónia 2021. szeptember 13-án, hétfőn meghallgatást szervez a Szimfonikus Zenekari Osztályon belül a következő megüresedett vezetői szerződéses állások közvetlen, határozott időre történő betöltésére.

Artist instrumentist – debutant – vioară

Artist instrumentist II. – vioară

Artist instrumentist gr. I. – vioară

Artist instrumentist gr. I. – violă

Șef partidă gr. IA – clarinet

Șef partidă gr. IA – violoncel

Șef partidă gr. IA – violă

 

A megüresedett hangszeres művészi állások határozott időre történő betöltéséhez a jelölteknek meg kell felelniük a módosított és kiegészített 21/2007. sz. kormányrendelet 13. cikkében előírt általános feltételeknek.

román állampolgársággal, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országnak az állampolgárságával és romániai lakóhellyel rendelkezik;

b) ismeri a román nyelvet írásban és szóban;

c) a törvényben meghatározott minimális életkorú;

(d) teljes mértékben alkalmas a szakma gyakorlására;

e) a pályázónak a megpályázott munkakörnek megfelelő egészségi állapota van, amelyet a háziorvos vagy az illetékes egészségügyi egységek által kiállított orvosi igazolással igazol;

(f) megfelel a betöltendő állás követelményeinek megfelelő iskolai végzettségi és adott esetben szolgálati időbeli vagy egyéb különleges feltételeknek;

(g) nem ítélték el emberiesség elleni, államellenes vagy hatóság elleni bűncselekményért, illetve hivatali feladatai ellátása során vagy azzal összefüggésben elkövetett, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményért, hamisításért vagy korrupcióért, illetve olyan szándékkal elkövetett bűncselekményért, amely alkalmatlanná tenné őt feladatai ellátására, kivéve, ha rehabilitálták.

 

A meghallgatáson való részvétel és a szerződéses pozíció betöltésének konkrét feltételei a következők:

Zenei felsőoktatás (előadás/hangszer)

Rendhagyó/rugalmas munkaidő, beleértve a szombati és vasárnapi, munkaszüneti napokat, valamint az utazást;

Képesség az erőforrások tervezéséhez, szervezéséhez és kezeléséhez;

Jó kommunikációs és csapatmunkára való képesség;

Alapvető olasz/angol nyelvtudás;

A meghallgatásra az alábbi időpontban kerül sor, a Nagyváradi Állami Filharmóniában, str. Moscovei nr.5, irányítószám: 410001:

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 09.09.2021

A pályázatok kiválasztását követő eredmények időpontja: 10.09.2021

 

 

Hallgassa megA meghallgatásra 13-án kerül sor.092021-ben lesz, a pontos időpontot később határozzák meg, a különböző eszközökre jelentkezők számától függően.

A meghallgatás eredményeinek közzétételének időpontja: 2021.09.14.

A megbízás a 20.09.2021-31.08.2022 közötti időszakra szól.

 

A meghallgatás témái a következők:

Hegedű:

– J. S. Bach – a Szonáták és szóló partiták egy része

– W. A. Mozart – I. rész az Ön választása szerint, egy hegedűversenyből

Zenekari anyag:
R. Strauss – Don Juan címlap

Schumann – 2. szimfónia – Scherzo

Brahms – 4. szimfónia, IV. rész, B-D-ből

I. Csajkovszkij – 4. szimfónia, I. rész C-D-től

 

Nemi erőszak:

– J. S. Bach – a Szonáták és szóló partiták egy része

– J. Stamitz – Hegedűverseny, I. rész.

Zenekari anyag:

Mozart – A varázsfuvola nyitánya

Brahms – 4. szimfónia, IV. rész, B-D-ből

I . Csajkovszkij – Szerenád vonószenekarra, I. rész.

Cselló:
J. Haydn – 1. vagy 2. versenymű, első rész

Zenekari anyag:
L. v. Beethoven – Coriolan nyitány – 4 ütem a G betű előtt, a G betűig.
L. v. Beethoven – 8. szimfónia, III. rész – a 45. ütemtől
P. I. Csajkovszkij – 4. szimfónia, I. rész a P

Berlioz – Symphonie Fantastique, II. rész a 36. számtól a végéig és a IV. rész az 54-55. számtól.

 

Klarinét:
W. A. Mozart – Klarinétverseny I. rész ( A vagy B az Ön választása szerint)

Zenekari anyag:
P. I. Csajkovszkij – 4. szimfónia, I. és III. rész.
G. Rossini – Semiramida nyitánya
F. Schubert – 8. szimfónia, II. rész.

 

A költségvetési ágazatban a szerződéses állásoknak megfelelő üres vagy ideiglenesen betöltetlen álláshelyek betöltésére vonatkozó általános elvek megállapításáról, valamint a közpénzekből fizetett szerződéses alkalmazottak következő magasabb besorolási vagy szakmai fokozatba történő előléptetésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, később módosított és kiegészített 21/2007. sz. kormányrendelet 13. cikkével összhangban a pályázóknak a következő dokumentumokat tartalmazó pályázati dokumentációt kell benyújtaniuk:

a meghallgatásra való jelentkezést a Nagyváradi Állami Filharmónia vezetőjének címezve, az intézmény igazgatójának vagy magának az intézménynek a személyében;

személyazonosító igazolvány másolata vagy a személyazonosságot igazoló bármely más okmány, a jogszabályoknak megfelelően;

a tanulmányok szintjét igazoló dokumentumok másolatai és a szakképzettséget igazoló egyéb bizonyítékok, valamint a hatóság vagy intézmény által kért, az álláshelyre vonatkozó különleges feltételek teljesítését igazoló dokumentumok másolatai;

az Ön munkakönyve, vagy adott esetben a munkaviszonyban, foglalkozásban és/vagy szakirányú tanulmányokban eltöltött időt igazoló bizonyítványok másolatai;

büntetett előélet vagy eskü alatt tett nyilatkozat arról, hogy nem rendelkezik olyan büntetett előélettel, amely összeegyeztethetetlenné tenné őt azzal a tisztséggel, amelyre pályázik;

a kérelmező egészségi állapotát igazoló orvosi igazolás, amelyet a kérelmező háziorvosa vagy az illetékes egészségügyi egységek a kérelem benyújtása előtt legfeljebb 6 hónappal adtak ki;

önéletrajz, európai minta a HG 1021/2004 szerint

 

Megjegyzés:

Az egészségügyi igazoláson egyértelműen fel kell tüntetni a kibocsátó számát, dátumát, nevét és minőségét az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványos formátumban;

Ha a pályázó nyilatkozatot nyújt be arról, hogy büntetlen előéletű, ha a dossziék kiválasztásakor felvételt nyer, legkésőbb a meghallgatás időpontjáig ki kell egészítenie a dossziét az eredeti bűnügyi nyilvántartással; ellenkező esetben a pályázót elutasítják;

A személyazonosító igazolványt, az oktatási dokumentumokat és a munkakönyvi kivonatot, illetve adott esetben a szolgálati időre vonatkozó igazolásokat másolatban és eredetiben is be kell mutatni ellenőrzés céljából.

Részletek a com honlapon találhatók, További információ az intézmény nagyváradi székhelyén kérhető: str.Moscovei nr.5, postai irányítószám: 410001, Oradea, Bihar, Románia, tel:0259430853, email: filarmonica.oradea@yahoo.com.

Facebook
Instagram
Skip to content