Publicat la 19.01.2024

ANUNȚ PUBLIC

DE ANGAJARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

A PERSONALULUI ARTISTIC

 

Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție pentru angajarea prin negociere directă a personalului artistic, pentru ocuparea pe perioadă determinată, în cadrul Secției Orchestră.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; Cerere tip
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale, completată olograf și semnată, Declarație lipsă antecedente);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Declarație GDPR;

Înscrierea se va realiza online (auditie@filarmonicaoradea.ro) și la sediul Filarmonicii de Stat Oradea. Documentele de înscriere mai sus menţionate transmise electronic vor fi scanate după original, în format pdf, într-un singur fișier.

 

Calendar Audiție

19 Ianuarie 2024  – Publicarea Audiției

22  ianuarie -14 februarie 2024 – Perioada de înscriere

Desfășurarea Audiției

16 Februarie 2024  – Audiție ora 12.00

Tematica Audiției în funcție de Secția și postul pentru care se candidează:

 1. Secția Orchestră  Vioară (+ o parte de concert Mozart și doua părți solo Bach), Violă (+ o parte de concert și doua părți solo Bach), Clarinet (+ o parte solo din repertoriul de specialitate), Corn(+ o parte solo din repertoriul de specialitate)

 

 

 

Publicat 9.11.2023

ANUNȚ PUBLIC

DE ANGAJARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

A PERSONALULUI ARTISTIC

 

Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție pentru angajarea prin negociere directă a personalului artistic, pentru ocuparea pe perioadă determinată, în cadrul Secției Orchestră conform procedurii disponibile aici .

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; Cerere tip
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale, completată olograf și semnată, Declarație lipsă antecedente);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Declarație GDPR;

Înscrierea se va realiza online (auditie@filarmonicaoradea.ro) și la sediul Filarmonicii de Stat Oradea. Documentele de înscriere mai sus menţionate transmise electronic vor fi scanate după original, în format pdf, într-un singur fișier.

 

Calendar Audiție

 9 Noiembrie 2023  – Publicarea Audiției

13 -24 Noiembrie 2023 – Depunerea dosarelor de înscriere

Desfășurarea Audiției

28 Noiembrie 2023  – Selecția dosarelor

29 Noiembrie 2023 – Afișarea rezultatelor selectării dosarelor

Rezultatul in urma probei de selectie a dosarului de candidatura

6 Decembrie  2023 – Desfășurarea probelor practice (Ordinea intrări la audiție)

7 Decembrie  – Afișarea rezultatelor în urma probelor practice

Rezultatul in urma probei practice, Sectia Orchestra simfonica

8 Decembrie  2023 – Proba interviului

Secția Orchestra simfonică în Sala de ședințe (ordinea de intrare la proba interviului va fi disponibilă la avizierul Filarmonicii )

11 Decembrie  2023– Afișarea rezultatelor finale

Rezultat final Audiție, Secția Orchestra simfonică

Tematica Audiției în funcție de Secția și postul pentru care se candidează:

 1. Secția Orchestră (Tematică Audiție FSO Secția Orchestră)

 

Posturi vacante pentru audiție: Disponibil aici

 

 

 

 

Publicat la 10.10.2023

ANUNȚ PUBLIC

FILARMONICA DE STAT ORADEA ORGANIZEAZĂ

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD SUPERIOR

 

În temeiul prevederilor H.G.R nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, Filarmonica de Stat Oradea organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute / examen de promovare a salariaților încadrați în funcție contractuală  de debutant în baza procedurii (Procedura este disponibilă aici), după cum urmează:

1. Secția Orchestra Simfonică

Proba practică (Audiție) va avea loc în data de 24.10.2023, ora 13:30, în Sala de concerte „Enescu – Bartók”

Documente necesare înscrierii la Examenul de promovare în grad:

• cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional superior adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; (aprobată de șeful ierarhic)  Cerere tip

• referatul de promovare;

• dovada obținerii unui nivel de studii superior (după caz).

 

Posturile pentru care se organizează creșterea în grad superior, sunt disponibile aici

Tematica probei practice (Audiție), disponibil aici

Rezultatul în urma Audiției de promovare în grad superior, publicat 25.10.2023, este disponibil aici

 

 

2. Secția Cor

Proba practică (Audiție) va avea loc în data de 26.10.2023, ora 14:00, în Sala de repetiții Cor

Documente necesare înscrierii la Examenul de promovare în grad:

• cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional superior adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; (aprobată de șeful ierarhic) Cerere tip

• referatul de promovare;

• dovada obținerii unui nivel de studii superior (după caz).

 

Posturile pentru care se organizează creșterea în grad superior, sunt disponibile aici

Tematica probei practice (Audiție), disponibil aici

Rezultatul în urma Audiției de promovare în grad superior, publicat 27.10.2023, este disponibil aici

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

DE ANGAJARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

A PERSONALULUI ARTISTIC

 

Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție pentru angajarea prin negociere directă a personalului artistic, pentru ocuparea pe perioadă determinată, în cadrul Secției Orchestră și Secției Cor (1/2 normă) conform procedurii disponibile aici .

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; Cerere tip
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale, completată olograf și semnată, Declarație lipsă antecedente);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Declarație GDPR;

Înscrierea se va realiza online (auditie@filarmonicaoradea.ro) și la sediul Filarmonicii de Stat Oradea. Documentele de înscriere mai sus menţionate transmise electronic vor fi scanate după original, în format pdf, într-un singur fișier.

 

Calendar Audiție

27 Ianuarie 2023  – Publicarea Audiției

27 Ianuarie -13 Februarie 2023 – Depunerea dosarelor de înscriere

 

Desfășurarea Audiției

15 Februarie 2023  – Selecția dosarelor

17 Februarie 2023 – Afișarea rezultatelor selectării dosarelor

 

Rezultatul in urma probei de selectie a dosarului de candidatura

 

24 Februarie  2023 – Desfășurarea probelor practice pentru orchestră

Secția Orchestra simfonică: cu începere de la ora 13

 

23 Februarie Desfășurarea probelor practice pentru cor

Secția Cor: cu începere de la ora 11

 

27 Februarie2023  – Afișarea rezultatelor în urma probelor practice

 

Rezultatul in urma probei practice, Sectia Orchestra simfonica

Rezultatul in urma probei practice Sectia Cor

 

28 Februarie 2023 – Proba interviului

Secția Orchestra simfonică în Sala de ședințe (ordinea de intrare la proba interviului va fi disponibilă la avizierul Filarmonicii )

Secția Cor în Sala de ședințe (ordinea de intrare la proba interviului va fi disponibilă la avizierul Filarmonicii )

 

2 Martie 2023– Afișarea rezultatelor finale

Rezultat final Audiție, Secția Orchestra simfonică

Rezultat final Audiție, Secția Cor

 

Tematica Audiției în funcție de Secția și postul pentru care se candidează:

 1. Secția Orchestră (Tematică Audiție FSO Secția Orchestră)
 2. Secția Cor (Tematică Audiție FSO Secția Cor)

 

Posturi vacante pentru audiție: Disponibil aici

 

Publicat la 27.01.2023

 

 

ANUNȚ PUBLIC

FILARMONICA DE STAT ORADEA ORGANIZEAZĂ

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD SUPERIOR

 

În temeiul prevederilor H.G.R nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Filarmonica de Stat Oradea organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute / examen de promovare a salariaților încadrați în funcție contractuală  de debutant în baza procedurii (Procedura este disponibilă aici), după cum urmează:

1. Secția Orchestra Simfonică

Proba practică (Audiție) va avea loc în data de 21.10.2022, ora 10:00, în Sala de concerte „Enescu – Bartók”

Documente necesare înscrierii la Examenul de promovare în grad:

• cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional superior adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; (aprobată de șeful ierarhic)  Cerere tip

• referatul de promovare;

• dovada obținerii unui nivel de studii superior (după caz).

 

Posturile pentru care se organizează creșterea în grad superior, sunt disponibile aici

Tematica probei practice (Audiție), disponibil aici

Rezultatul în urma Audiției de promovare în grad superior, este disponibil aici

Rezultatul în urma Audiției organizate în 02.11.2022 de promovare în grad superior, este disponibil aici

 

 

2. Secția Cor

Proba practică (Audiție) va avea loc în data de 20.10.2022, ora 10:00, în Sala de repetiții Cor

Documente necesare înscrierii la Examenul de promovare în grad:

• cerere de înscriere la examenul de promovare în grad profesional superior adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; (aprobată de șeful ierarhic) Cerere tip

• referatul de promovare;

• dovada obținerii unui nivel de studii superior (după caz).

 

Posturile pentru care se organizează creșterea în grad superior, sunt disponibile aici

Tematica probei practice (Audiție), disponibil aici

Rezultatul în urma reluării Audiției de promovare în grad superior (Publicat la 03.11.2022), este disponibil aici

 

Publicat la 05.10.2022

 

 

ANUNȚ PUBLIC DE ANGAJARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ 

A PERSONALULUI ARTISTIC

 

Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție pentru angajarea prin negociere directă a personalului artistic, pentru ocuparea pe perioadă determinată, în cadrul Secției Orchestră și Secției Cor conform procedurii disponibile aici .

 

Calendar Audiție

2 august 2022 – Publicarea Audiției

2 – 16 august 2022 – Depunerea dosarelor de înscriere

Desfășurarea Audiției

18 august 2022 – Selecția dosarelor

19 august 2022 – Afișarea rezultatelor selectării dosarelor Rezultatul in urma probei de selectie a dosarului de candidatura

22 august 2022 – Desfășurarea probelor practice

Secția Orchestra simfonică: cu începere de la ora 13:00

Secția Cor: cu începere de la ora 14:00

23  august 2022 – Afișarea rezultatelor în urma probelor practice

Rezultatul in urma probei practice, Sectia Orchestra simfonica

Rezultatul in urma probei practice Sectia Cor

25 august 2022 – Proba interviului

Secția Orchestra simfonică: cu începere de la ora 13:00, în Sala de ședințe (ordinea de intrare la proba interviului va fi disponibilă la avizierul Filarmonicii începând cu data de 24 august 2022)

Secția Cor: cu începere de la ora 12:00, în Sala de ședințe (ordinea de intrare la proba interviului va fi disponibilă la avizierul Filarmonicii începând cu data de 24 august 2022)

26 august 2022 – Afișarea rezultatelor în urma interviului

Rezultatul in urma probei interviu, Sectia orchestra

Rezultatul in urma probei interviu, Sectia Cor

 

29 august 2022 – Afișarea rezultatelor finale

Rezultat final Audiție, Secția Orchestra simfonică

Rezultat final Audiție, Secția Cor

 

Tematica Audiției în funcție de Secția și postul pentru care se candidează:

 1. Secția Orchestră (Tematică Audiție FSO Secția Orchestră)
 2. Secția Cor (Tematică Audiție FSO Secția Cor)

 

Posturi vacante pentru audiție: Disponibil aici

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei publice, semnată de candidat, completată olograf și semnată; Cerere tip
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (declarație pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale, completată olograf și semnată, Declarație lipsă antecedente);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Declarație GDPR;

Înscrierea se va realiza online (auditie@filarmonicaoradea.ro) și la sediul Filarmonicii de Stat Oradea. Documentele de înscriere mai sus menţionate transmise electronic vor fi scanate după original, în format pdf, într-un singur fișier.

 

Publicat: 2 august 2022

ANUNȚ ANGAJARE ARTIST LIRIC – SOPRAN

ANUNŢ AUDIȚIE

Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție marți, 05 aprilie 2022, pe perioadă determinată, pe posturile vacante de artist liric cu 1/2 normă –   două posturi gr. II – partida de sopran.

Pentru ocuparea postului de gradul II, artist liric, vechimea necesară este de 6 luni în studii de specialitate.

Pentru a ocupa posturile vacante de artist liric, pe perioadă determinată,  candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, prevăzute de art. 13 din Ordonanța guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la audiție şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Studii superioare de specialitate muzicală (canto/pedagogie muzicală)
 2. Disponibilitate pentru program de lucru inegal/ flexibil, inclusiv sâmbăta și duminica, sărbători legale, precum și pentru deplasări;
 3. Capacitate de planificare, organizare și gestionare resurse;
 4. Abilități bune de comunicare și de lucru în echipă;
 5. Înţelegere la nivel elementar a limbii italiene/engleze;

Audiția se va organiza conform calendarului următor, la sediul Filarmonicii de Stat din Oradea, str. Moscovei nr.5, cod poștal: 410001:

Data limită pentru depunerea dosarelor:01.04.2022

Data afișării rezultatelor după  selecție dosare: 04.04.2022; Rezultat selecție dosare artist liric – sopran

Audiția: 05.04.2022, ora 10.00

Data afișării rezultatelor în urma audiției: 06.04.2022; Rezultat Audiție sopran

Angajarea se va face pentru perioada 11.04.2022 – 31.08.2023

Tematica pentru audiție este:

1. Interpretarea cu acompaniament de pian a unei arii de operă clasic/romantic;

2. Redarea la un nivel de execuție satisfăcător a unuia sau mai multor fragmente ale partidei de sopran, din următoarele lucrări:

 • J. Haydn – Creațiunea

 Fuga  – “Des Herren Ruhm”

 • C. Orff – Carmina burana

“Blanziflor”

 • L. Gyöngyösi – “Te lucis ante terminum”

3. Vocalize

4. Solfegiu la prima vedere

Conform art. 13 din Ordonanța guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații vor prezenta un dosar de participare care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la audiție care va fi adresată conducătorului Filarmonicii de Stat din Oradea, în persoana Doamnei Manager al instituției sau instituției în sine;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, model European conform HG 1021/2004

Notă:

 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării audiției; în caz contrar canditatul va fi declarat respins;
 • Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate atât în copie cât și în original în vederea verificării conformității.
 • Detaliile sunt disponibile accesând pagina com, Relațiile suplimentare se pot obține la sediul instituției din Oradea, str. Moscovei nr.5, cod poștal: 410001, Oradea, Bihor, România, tel: 0359 427 345, email: info@filarmonicaoradea.ro

Publicat la data de 21.03.2022

 

 

ANUNȚ ANGAJARE ARTIST INSTRUMENTIST

ANUNŢ AUDIȚIE

 

            Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție luni, 11 aprilie 2022,  pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Compartimentului Orchestra Simfonică.

1) Artist instrumentist – debutant – trombon bas

2) Artist instrumentist gr. II – clarinet

3) Șef partidă gr. IA – clarinet

4) Șef partidă gr. IA – violoncel

5) Șef partidă gr. IA – violă

Pentru a ocupa posturile vacante de artist instrumentist, pe perioadă determinată,  candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, prevăzute de art. 13 din Ordonanța guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare.

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

            Condiţiile specifice necesare în vederea participării la audiție şi a ocupării funcției contractuale sunt următoarele:

1) Studii superioare de specialitate muzicală (interpretare/ instrument)

2) Disponibilitate pentru program de lucru inegal/ flexibil, inclusiv sâmbăta și duminica, sărbători legale, precum și pentru deplasări;

3) Capacitate de planificare, organizare și gestionare resurse;

4) Abilități bune de comunicare și de lucru în echipă;

5) Înţelegere la nivel elementar a limbii italiene/engleze;

            Audiția se va organiza conform calendarului următor, la sediul Filarmonicii de Stat din Oradea, str. Moscovei nr.5, cod poștal: 410001:

           

 • Data limită pentru depunerea dosarelor: 05.04.2022
 • Data afișării rezultatelor după  selecție dosare: 06.04.2022; Rezultat selecție dosare artiști instrumentiști
 • Audiția: 11.04.2022, ora exactă va fi specificată ulterior, în funcție de numărul candidaților înscriși
 • Data afișării rezultatelor în urma audiției: 12.04.2022. REZULTATUL AUDIȚIEI DIN 11.04.2022
 • Angajarea se va face pentru perioada 18.04.2022-31.08.2023

 

Tematica pentru audiție este după cum urmează :

Violă șef partidă IA:

 • J. S. Bach – o parte din Sonatele și Partitele Solo
 • J. Stamitz – Concert pentru violă, partea I.

Material de orchestră:

 • Mozart – Uvertura Flautul Fermecat
 • Brahms – Simfonia nr. 4, partea a IV-a de la B-D
 • I . Ceaikovski – Serenada pentru orchestra de coarde, partea I.

Violoncel șef partidă IA:

 • J. Haydn – Concertul nr. 1 sau 2, prima parte
 • J. S. Bach – O parte din Suitele Solo pentru violoncel

Material de orchestră:

 • L. v. Beethoven – Uvertura Coriolan – 4 măsuri înainte de litera G, până la
 • L. v. Beethoven – Simfonia nr. 8, partea a III-a
 • P. I. Ceaikovski – Simfonia nr. 4, partea I de la litera P – până la 10 măsuri după Q
 • Berlioz – Simfonia Fantastică, partea a II-a de la cifra 36, până la sfârșit și partea a IV-a de la cifra 54, până la 55.
 • Brahms – Concert nr. 2 pentru pian, partea a III-a
 • A. Piazzolla – Anotimpurile din Buenos Aires – Toamna

Clarinet șef partidă IA:

 • W. A. Mozart – Concert pentru clarinet partea I. ( La sau Sib la alegere)

Material de orchestră:

 • P. I. Ceaikovski – Simfonia nr. 4, partea I. și III.
 • G. Rossini – Uvertura Semiramida
 • F. Schubert – Simfonia nr. 8, partea II.Clarinet artist instrumentist gr.II:
 • A. Mozart – Concert pentru clarinet partea I. ( La sau Sib la alegere)

Material de orchestră:

 • P. I. Ceaikovski – Simfonia nr. 4, partea I. și III.
 • D. Sostakovici – Simfonia nr. 9, partea II. Și III.
 • F. Mendelssohn – Bartholdy – Scherzo din Suita Visul unei nopți de vară

Debutant – trombon bas:

 • O piesă solo

Material de orchestră:

 • P.I. Ceaikovski – Simfonia nr. 4, partea I. 8 măsuri după I până la K și de la P-R
 • D. Sostakovici – Simfonia nr. 9, partea V. de la I – K
 • J. Haydn – Oratoriul Creațiunea

 

            Conform art. 13 din Ordonanța guvernului nr. 21/2007, cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații vor prezenta un dosar de participare care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la audiție care va fi adresată conducătorului Filarmonicii de Stat din Oradea, în persoana Doamnei Manager al instituției sau instituției în sine;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, model European conform HG 1021/2004

 

            Notă:

 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării audiției; în caz contrar canditatul va fi declarat respins;
 • Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate atât în copie cât și în original în vederea verificării conformității.
 • Relațiile suplimentare se pot obține la sediul instituției din Oradea, str. Moscovei nr.5, cod poștal:410001, Oradea, Bihor, România, tel: 0359427345, email: info@filarmonicaoradea.ro

Publicat în data de 15.03.2022

 

 

 ANUNŢ PUBLIC 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian, nr.5, jud. Bihor, organizează concursul de proiecte de management la Filarmonica de Stat Oradea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management 

Condiţiile de participare 

a) are cetăţenia română sau a unuia din statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România; 

b) are capacitate deplină de exerciţiu; 

c) are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – Arte, Domeniul de licență (DL) – Muzică; 

d) are experienţă în domeniul activităţii manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului ; 

e) vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani; 

f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani; 

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

h) nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România, condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management; 

i) cunoaşte limba română, scris şi vorbit. 

Condiţia de pregătire sau experienţă în management poate fi substituită de pregătirea in management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experienţă într-o funcție de conducere în cadrul unei instituţii publice, companii, organizaţii neguvernamentale etc. dovedită prin adeverinţă. 

Candidații vor depune: 

1. Proiectul de management întocmit în conformitate cu Caietul de obiective publicat pe pagina web a Consiliului Județean Bihor, la secțiunea Informații publice > Managementul instituțiilor subordonate-Anunțuri management, sau pe pagina de web a Filarmonicii de Stat Oradea. 

2. Dosarul de concurs, care va conține obligatoriu următoarele acte: 

– cererea de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat; Disponibil aici

– copie după actul de identitate; 

– curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004); 

– copii după diplomele de studii şi, după caz, după documentele care atestă efectuarea unor specializări; 

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 

– cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie; 

– copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință eliberată ulterior datei de 01.01.2011 (conform modelului anexat) și/sau alte documente care să ateste experiența în specialitatea studiilor menționate; Disponibil aici

– declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani, conform modelului anexat; Disponibil aici

– declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat; Disponibil aici

Pentru documentele care se solicită în copie se vor prezenta și originalele pentru conformitate cu originalul. 

Proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic de tip PDF pe suport CD sau DVD – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei sau orice alte elemente care pot duce la identificarea candidatului în cadrul textului, pe suportul tip CD sau DVD sau în proprietăţile fişierului electronic de tip PDF). 

Proiectul este limitat la un număr de 40 pagini plus anexe, (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat). Prima pagină a proiectului de management va fi structurată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a caietului de obiective aprobat; proiectul de management nu va conține alte titluri/capitole/subcapitole, decât cele menționate în structura proiectului de management prevăzută în caietul de obiective aprobat). 

Documente și Anexe:

Primirea și verificarea dosarelor de concurs și a proiectelor de management se asigură de Compartimentul resurse umane, la sediul Consiliului Județean Bihor, camera 24, până cel târziu în data de 06.04.2022, ora 16.00. Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine la telefon 0259/418778, e-mail resurse_umane@cjbihor.ro. 

 

Calendarul concursului: 

14.03.2022, aducerea la cunoștința publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului). 

06.04.2022, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi; 

07.04.2022- selecția dosarelor;  Rezultat public selectie dosare concurs de proiecte

08.04.2022-14.04.2022, analiza și susținerea proiectelor de management – prima etapă; Rezultat prima etapa a concursului de proiecte de management

15.04.2022-17.04.2022 susținerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă. 

în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia. Rezultat concurs FSO

a. candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul resurse umane, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulamentul de concurs. 

b. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură. 

Rezultat final concurs FSO

BIBLIOGRAFIA 

a) Constituţia României, republicată; 

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului- cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

e) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

k) Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare; 

l) O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 

m) Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

Publicat în data de 14.03.2022 

Anunț angajare Artist liric – SOPRAN

ANUNȚ AUDIȚIE

Filarmonica de Stat Oradea organizează Audiție marți, 8 februarie 2022, pe perioadă determinată, pe postul vacant de artist liric cu 1/2 normă, gr. I. – sopran.

Audiția se va desfășura conform următorului calendar, la sediul Filarmonicii de Stat Oradea, str. Moscovei, nr. 5, cod poștal 410001:

a) Data limită pentru depunerea dosarelor: 03.02.2022

Data afișării rezultatelor după selecția dosarelor: 04.02.2022

b) Audiția: 08.02.2022, ora 10:00

Data afișării rezultatelor în urma audiției: 09.02.2022

Angajarea se va face pentru perioada 14.02.2022 – 31.08.2022

Tematica și condițiile de participare la audiție pot fi consultate aici

Rezultatul în urma Audiției poate fi consultat aici

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONTABIL ȘEF

Filarmonica de Stat Oradea organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale vacante de contabil șef, gradul II, pe perioadă nedeterminată, care va avea loc în data de 21.01.2021, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul Filarmonicii de Stat Oradea, str. Moscovei nr. 5.

Condițiile generale și specifice se găsesc în anunțul extins, disponibil aici

Atribuțiile postului de Contabil Șef pot fi verificate  aici

Model tip Adeverință vechime, disponibil aici

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

a) 30 decembrie 2021 – 13 ianuarie 2022 ora 16:00, perioada de depunere a dosarelor pentru concurs (dosarele se depun fizic la sediul Filarmonicii de Stat Oradea, str. Moscovei nr. 5, în intervalul orar 8:00  – 16:00) Rezultatul în urma depunerii dosarelor pentru concurs, este disponibil aici

b) proba scrisă: 21.01.2022, ora 10:00

c) notarea probei scrise și comunicarea rezultatelor – maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei – până la data de 25.01.2022 inclusiv. Rezultatul în urma probei scrise poate fi verificată aici

d) depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la proba scrisă –  maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului – până la data de 26 ianuarie 2022 inclusiv.

e) 27.01.2022, ora 10:00 susținerea interviului

f) notarea interviului și comunicarea rezultatelor – maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei – respectiv până la data de 28.01.2022 inclusiv. Rezultatul în urma interviului este disponibil  aici

g) soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul interviului și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației – până la data de 31.01.2022 inclusiv.

h) afișare rezultate finale – 01.02.2022 Rezultatul final este disponibil aici

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU

OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONTABIL ȘEF

Filarmonica de Stat Oradea organizează concurs în vederea ocupării funcției contractuale vacante de contabil șef, gradul II, pe perioadă nedeterminată, care va avea loc în data de 16.12.2021, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul Filarmonicii de Stat Oradea, str. Moscovei nr. 5.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

a) 22 noiembrie – 08 decembrie 2021 ora 16:00, perioada de depunere a dosarelor pentru concurs (dosarele se depun fizic la sediul Filarmonicii de Stat Oradea, str. Moscovei nr. 5, în intervalul orar 8:00  – 16:00

b) proba scrisă: 16.12.2021, ora 10:00

c) notarea probei scrise și comunicarea rezultatelor – maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei – până la data de 17.12.2021 inclusiv.

d) depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la proba scrisă –  maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului – până la data de 20 decembrie inclusiv.

e) 22.12.2021, ora 10:00 susținerea interviului

f) notarea interviului și comunicarea rezultatelor – maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei – respectiv până la data de 23.12.2021 inclusiv.

g) soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul interviului și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației – până la data de 24.12.2021 inclusiv.

h) afișare rezultate finale – 27.12.2021

Documentația completă și bibliografia de concurs pot fi accesate aici

Lista candidaților eligibili, respectiv neeligibili după proba depunerii și selecției dosarelor în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de Contabil Șef aici

Rezultatul în urma probei scrise aici

ANUNȚ AUDIȚIE

ARTIST LIRIC- Sopran

Filarmonica de Stat Oradea organizează AUDIȚIE joi, 28 octombrie 2021, pentru postul vacant de artist liric cu 1/2 normă gr. I- sopran, pe perioadă determinată.

 Procedura în format extins o puteți găsi aici

Data limită pentru depunerea dosarelor: Marți, 26.10.2021

Data Audiției: Joi, 28.10.2021, ora 13:00

Data afișării rezultate în urma audiției: Vineri, 29.10.2021

Angajarea se va face pentru perioada: 01.11.2021-31.08.2022

Informare Audiție Artist liric

AUDIȚIE

ARTIST INSTRUMENTIST

Filarmonica de Stat Oradea organizează AUDIȚIE în cadrul Compartimentului Studii Muzicale, pentru ocuparea posturilor de ARTIST INSTRUMENTIST. Documentația de participare poate fi accesată aici

 • Artist instrumentist – debutant – vioară
 • Artist instrumentist II. – vioară
 • Artist instrumentist gr. I. – vioară
 • Artist instrumentist gr. I. – violă
 • Șef partidă gr. IA – clarinet
 • Șef partidă gr. IA – violoncel
 • Șef partidă gr. IA – violă

Data limită pentru depunerea dosarelor: Joi, 09 septembrie 2021

Anunț modificare calendar Audiție

Etapa de selecție/analiză a dosarelor și afișarea rezultatelor: 17.09.2021 (Rezultate etapa de selecție)

Audiția: 20.09.2021

Data afișării rezultatelor în urma audiției: 21.09.2021 (Rezultat final Audiție)

ANUNȚ

ANGAJARE ARTIST INSTRUMENTIST / ARTIST LIRIC 

Filarmonica de Stat Oradea organizează AUDIȚIE în cadrul Compartimentului Orchestra Simfonică și Cor, pentru ocuparea posturilor de ARTIST INSTRUMENTIST. Documentația de participare poate fi accesată aici

 • Artist instrumentist – debutant – oboi
 • Șef partidă gr. I. – trompetă
 • Șef partidă gr. I. – oboi
 • Artist liric cu 1/2 normă II. – bas

Data limită pentru depunerea dosarelor: Joi, 26.08.2021

Data audiției: Luni, 30.08.2021

Facebook
Instagram
Skip to content