Filarmonica de Stat Oradea organizează în anul 2023 Ediția a II-a a Proiectului cultural FIL NOUVEAU | Feel young dedicat tinerilor artiști instrumentiști din România, pentru a concerta alături de orchestra Filarmonicii orădene, în data de 29 Iunie 2023. Prin acest proiect se dorește susținerea tinerelor talente și promovarea acestora în cadrul Stagiunii Estivale 2022-2023, în calitate de soliști. Selecția se va realiza în urma unei audiții organizate în format online. Cei interesați să participe în cadrul acestui proiect sunt rugați să transmită pe adresa info@filarmonicaoradea.ro dosarul de candidatură, până la data 28 Aprilie 2023. Materialul digital se va încărca în platforma youtube, ca video nelistat.

Calendarul Audiției:

 1. Etapa de înscriere (3 -28 Aprilie): Înscriere la Audiție prin transmiterea dosarului de candidatură, care va conține link cu materiale video cu înregistrări ale unor părți de concert, lucrări de virtuozitate pentru solo instrument și orchestră. Lucrările prezentate pentru înscriere la Audiție vor fi obligatoriu cele interpretate și in concertul din 29 iunie 2023, în cazul în care candidatul este declarat admis.
 2. Etapa de analiză și selecție (2-12 Mai): Analiza materialelor trimise de către o comisie de specialitate
 3. 15 Mai: Comunicarea rezultatelor în urma etapei de analiză și selecție; Rezultat concurs FIL NOUVEAU | Feel young
 4. Pregătirea repertoriului (16-18 Mai): alegerea programului de concert împreună cu Managerul, Consiliul Artistic și Dirijorul concertului
 5. Repetiții de pregătire a concertului (26-29 Iunie)
 6. Primul concert (27 iunie)
 7. Cel de-al doilea concert (29 iunie)

Condiții de eligibilitate:

Provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din România și au, după caz, una din următoarele calități:
a) elevi în școli și licee vocaționale, având vârsta minimă de 14 ani împliniți la data lansării proiectului

 1. b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat, cu vârsta de până la 26 ani, împliniți la data lansării proiectului

 

*Ediția a II-a a Proiectului cultural Fil Nouveau | Feel young dedicat tinerilor artiști instrumentiști din România se v-a desfășura în două categorii de candidați:

a)categoria elevi

b) categoria studenți

Înscrierea în proiect

Dosarul de candidatură se transmite electronic la adresa info@filarmonicaoradea.ro (scanat după original, în format PDF, într-un singur fișier!), în perioada 03-28 Aprilie și va cuprinde:

 1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil aici: Acord RGPD
 2. Formular tip de înscriere la audiție, semnat de candidat, disponibil aici: Formular de înscriere
 3. Formular digital de transmitere a materialului video, disponibil aici: Formular digital (acest formular nu se printează, îl vom sincroniza automat)
 4. CV;
 5. Scrisoare de motivație / creație artistică care justifică, în 1 – 2 pagini, dorința de a participa la acest program, precum și aplicabilitatea acestuia în România ( motivație, justificare);
 6. Recomandare din partea a cel puțin unui cadru didactic titular în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz; ori personalități din domeniul artistic;
 7. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat);
 8. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul preuniversitar / universitar în curs;
 9. Copia cărții de identitate (ID copy);

Notă: https://www.youtube.com/watch?v=tyfoBfyveVA  (Îndrumar încărcare material video în youtube – unlisted)

Facebook
Instagram
Skip to content